Projekty

Ulice Pod Špičákem, Česká Lípa

  • Rok realizace: 2019
  • Rozpočet: 19 514 250 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Stavební úpravy v ulicích Liberecká, U Nemocnice, Pod Špičákem. V daném území byly  vybourány zpevněné plochy , sjednoceny šířky vozovek na 3,5 m, vyměněny konstrukční vrstvy a sanováno neúnosné  podloží. Rozšíření komunikace U Nemocnice na dvoupruhovou, obousměrnou. Na zadním napojení nemocnice byla provedena výměna konstrukčních vrstev a také sanace  podloží. Prostor křižovatky s ul. Pod Špičákem byl upraven, doplněna plocha pro kontejnery na tříděný odpad a parkovací stání. V Liberecké ulici byla odsunuta hrana komunikace a doplněn chodník z šedé betonové dlažby tl. 6 cm.   V rámci akce bylo provedeno odvodnění zpevněných ploch do nově osazených uličních vpustí napojených na dešťovou kanalizaci. V ulici U Nemocnice byla zřízena kanalizační stoka a přípojky splaškové kanalizace  rodinných domů v této lokalitě. Ve všech ulicích na nových vozovkách z asfaltového betonu bylo obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení. V ulicích bylo vyměněno veřejné osvětlení.  Na závěr stavby byly ohumusovány navazující nezpevněné plochy  vrstvou ornice a osety travním semenem.

Stavba realizována ve sdružení SaM silnice a mosty a.s. a Silnice Žáček s.r.o.