Projekty

Úprava křižovatky silnic I/62 a II/125 na exitu 42 dálnice D11

  • Rok realizace: 2017
  • Rozpočet: 15 824 700 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod Mladá Boleslav

Úprava křižovatky silnic I/32 a II/125 na exitu 42 dálnice D11.

Stavba zahrnovala přestavbu průsečné křižovatky  silnic  I. třídy a II. třídy na křižovatku okružní.

Výstavba probíhala za částečných uzavírek ve dvou etapách.Pro zajištění průjezdu nákladní dopravy při výstavbě okružní křižovatky byla vybudována provizorní komunikace o výměře 1 411 m2.

Okružní pás kruhové křižovatky je šířky 5,5 m, středový prstenec v šíři 2,0 m, středový ostrůvek o průměru 20 m.

Konstrukce vozovky celkové tloušťky  420 mm je tvořena z vrstvy kameniva zpevněného cementem tř. I tl. do 200 mm, podkladní asfaltový beton  ACP 22S tl. 100 mm o výměře 2 914 m2, ložná vrstva  ACL 22S tl. 80 mm  o výměře 2 898 m2,  obrus asfaltový koberec mastixový modifikovaný SMA 11S tl. 40 mm o výměře 2 898 m2. Střed kruhové křižovatky je stavebně upraven pro přejezd nadrozměrných transportů.

V průběhu stavby byly poskytovány údaje o postupu realizace  pro zpracovatele pilotního projektu implementace metody BIM v organizaci ŘSD ČR.