Projekty

Úprava ploch autobusové nádraží ve Varnsdorfu

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 34 836 473 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

V rámci této stavby - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - se realizovaly tyto stavební objekty: výstavba komunikace pro osobní automobily, parkoviště (multifunkční plocha), komunikace pro autobusy, chodníky, schodiště, opěrné zdi, veřejné osvětlení, stavba nové moderní budovy stanice, dva ocelové přístřešky vybavené informačními LED panely, demolice dvou budov a sadové úpravy včetně výsadby dřevin.  

Investor:        Město Varnsdorf

Objednatel:   SaM silnice a mosty a.s.

Spolufinancování: EVROPSKÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program