Projekty

Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 29 737 562 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

V rámci této stavby -  "Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu" - se realizovaly tyto stavební objekty: výstavba komunikace pro osobní automobily, parkoviště (multifunkční plocha), komunikace pro autobusy, chodníky, schodiště, opěrné zdi, veřejné osvětlení, stavba nové moderní budovy stanice, dva ocelové přístřešky vybavené informačními LED panely, demolice dvou budov a sadové úpravy včetně výsadby dřevin.  

Ocelové konstrukce přístřešků nástupišť vyrobil a osadil  úsek ocelových konstrulcí SaM silnice a mosty a.s..

Investor:        Město Varnsdorf

Objednatel:   SaM silnice a mosty a.s.

Realizace :    SaM silnice amosty Děčín a.s.

Spolufinancování: EVROPSKÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program