Projekty

Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Velkém Šenově

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 16 068 733 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Jedná se o novostavbu areálu sběrného dvora, včetně výstavby ocelového přístřešku pro kontejnery, oplocení, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, osvětlení, mostní váhy, garáže, havarijního skladu a sběrných míst. Stavbě předcházel odvoz vytěžené zeminy a příprava deponie k realizaci stavby. Areál je napojen na silnici III/26518 vjezdem šířky 5,5 m. Odvodnění plochy je řešeno středovým odvodňovacím žlabem BGZ-S SV/300 a svedením povrchových vod do sedimentační jímky a dále do lapolu mimo areál sběrného dvora. Povrch plochy sběrného dvora je z asfaltového betonu ACO 11 tl. 4 cm v celkové ploše 3 173 m2, podkladní vrstva je z ACP 16 tl. 11 cm a v místech pro stanoviště kontejnerů jsou osazeny silniční panely 3x1,5 m. V místě vjezdu je vybudovaná mostní váha o rozměrech 10x3 m osazená do povrchu. Součástí stavby bylo veřejné osvětlení, oplocení areálu, dodání mobilních skladů s jejich osazením a dodání drtičky větví.

Investor: Město Velký Šenov

Spolufinancování: EVROPSKÁ UNIE, Fond soudržnosti, Operační program životního prostředí 2014-2020