Projekty

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov - část západní chodník

  • Rok realizace: 2019
  • Rozpočet: 9 105 377 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: .Obchodní zastoupení Karlovy Vary

Jedná se o revitalizaci náměstí Republiky v Jáchymově včetně návazných prvků, stavbu komunikací a chodníků se zelení doplněnou městským mobilionářem. Úsek je pod památkovou ochranou, podmínky stanoviska NPÚ obsažené ve vydaném stavebním povolení byly splněny.

Chodník na západní straně náměstí  je šíře min. 2,5 m s příčný spádem 2,0 % od zástavby. Odvodnění je řešeno vyspádováním do nových vpustí se záústěním do stávající kanalizace.

Původní zeď byla odstraněna a řešena výstavbou nové. Zeď byla založena plošně na betonovém základě. Zeď je tvořena železobetonovým dříkem  s kamenným obkladem z břidlice. Vrchol zdi přečnívající nad komunikaci je z rubové strany zděný z kamene v celé šířce. Římsu tvoří velké ploché kameny stejného charakteru jako obklad. Zeď je opatřena ocelovým zábradlím z tyčí průměru 27 mm. Uprostřed každého panelu zábradlí je replika Jáchymovského tolaru. Sloupky jsou litinové.

Zeď je proměnné výšky od 0,4 m do cca 1,5 m. Zeď je přerušena dvakrát schodištěm, jednou rampou pro kočárky a invalidy (délka 5,15 m se sklonem 1:8), jednou vjezdem ke garáži.

Na zdech lemijící rampu i schdiště je schodné zábradlí jako na zdi.